Навчальні плани

Навчальний план-документ, затверджений Міністерством освіти і науки України.

Навчальний план визначає склад навчальних предметів (для кожного типу шкіл), розподіл їх за роками навчання з визначенням кількості годин (уроків), які відводяться на вивчення кожного предмета в тиждень, а також встановлює структуру навчального року.

Ознайомитися з документами розділу можна за посиланням:

http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-plany.html

Матеріали були взяті з офіційного сайту МОН України.