Летний отдых

Наказ департаменту освіти і науки молоді та спорту міської ради від 15.05.2014 № 252р

Порядок направлення дітей до літніх дитячих оздоровчих центрів

  1. Батьки, які потребують направлення дітей до літніх оздоровчих центрів, звертаються з відповідними заявами до керівників загальноосвітніх навчальних закладів, керівників закладів прямого підпорядкування управління освіти і науки департаменту освіти і науки, молоді та спорту Запорізької міської ради. Батьки, діти яких навчаються в інших навчальних закладах, звертаються з заявами до відділу по роботі з молоддю та сім’єю та позашкільної виховної роботи департаменту освіти і науки, молоді та спорту Запорізької міської ради.
  2. Першочергове право на оздоровлення та відпочинок мають діти, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, а саме: діти-сироти; діти, позбавлені батьківського піклування; діти-інваліди; діти з багатодітних сімей; діти з малозабезпечених сімей.
  3. Перелік документів, необхідних для направлення дітей до літнього оздоровчого центру.

3.1. Для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування:

заяву, копію свідоцтва про народження дитини, копію паспорта заявника, копію документа, що підтверджує статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування.

3.2. Для дітей-інвалідів за відсутності медичних протипоказань та здатних до самообслуговування, дітей, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, дітей, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов’язків:

заяву, копію свідоцтва про народження дитини, копію паспорта заявника, копію документа, що підтверджує належність дитини до зазначеної категорії.

3.3. Для дітей-інвалідів, які потребують супроводження:

заяву, копію свідоцтва про народження дитини, копію паспорта заявника, довідку медично-лікувального закладу щодо можливості перебування дитини в оздоровчому закладі, висновок ЛКК медичного закладу щодо необхідності перебування супроводжуючого (батьків) разом із дитиною.

3.4. Для дітей з багатодітних сімей:

заяву, копію свідоцтва про народження дитини, копію паспорта заявника, копію посвідчення батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї.

3.5.Для дітей із малозабезпечених сімей, які відповідно до чинного законодавства одержують державну соціальну допомогу:

заяву, копію свідоцтва про народження дитини, копію паспорта заявника, довідку про отримання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям.

3.6. Для дітей одиноких матерів:

заяву, копію свідоцтва про народження дитини, копію паспорта заявника, довідку про отримання державної соціальної допомоги одиноким матерям.

3.7. Дітям, які опинились у складних життєвих обставинах:

заяву, копію свідоцтва про народження дитини, копію паспорта заявника, акт обстеження житлово-побутових умов, рішення педагогічної ради навчального закладу.

3.8. Для дітей, які знаходяться на диспансерному обліку:

заяву, копію свідоцтва про народження дитини, копію паспорта заявника, медичну довідку, яка підтверджує перебування дитини на диспансерному обліку.

3.9. Для обдарованих та талановитих дітей (діти, які є переможцями міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних, шкільних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад), учнів-переможців різних рівнів олімпіад, змагань, учнів, які беруть активну участь у житті навчальних закладів та мають високий і достатній рівень навчальних досягнень, вихованців позашкільних навчальних закладів різних типів – переможців конкурсів, турнірів, виставок різних рівнів, вихованців дитячо-юнацьких шкіл для проведення навчально-тренувальних зборів:

заяву, копію свідоцтва про народження дитини, копію паспорта заявника, копії дипломів, грамот, що підтверджують відповідні досягнення, звання лауреата, переможця олімпіади, конкурсу, фестивалю, спортивного змагання (1-3-є місця), отримані упродовж останніх 3 років, рішення педагогічної ради загальноосвітнього навчального закладу.

3.10. Дляучнів-дітей працівників бюджетної сфери

заяву, копію свідоцтва про народження дитини, копію паспорта заявника, рішення педагогічної ради загальноосвітнього навчального закладу, довідку з місця роботи батьків.

  1. Керівники навчальних закладів здійснюють збір заяв та відповідних документів (згідно з пунктом 2 Порядку), складають списки дітей, які направлятимуться до літнього оздоровчого центру.
  2. Керівники загальноосвітніх навчальних закладів надають територіальним відділам освіти, молоді та спорту (керівники навчальних закладів прямого підпорядкування — управлінню освіти і науки) сформовані списки дітей та відповідний пакет документів дітей, які направлятимуться до літнього оздоровчого центру.

6.Територіальні відділи освіти, молоді та спорту, управління освіти і науки департаменту освіти і науки, молоді та спорту міської ради:

6.1. На підставі даних навчальних закладів складають узагальнені списки дітей, які направлятимуться до літнього оздоровчого центру;

6.2. за сім днів до початку зміни надають до відділу по роботі з молоддю та сім’єю та позашкільної виховної роботи департаменту освіти і науки, молоді та спорту міської ради сформовані списки по районах (ТВО) та школам прямого підпорядкування (управління освіти і науки), а також відповідний пакет документів (копії) дітей, які направляються до літнього оздоровчого центру;

6.3. надають звітність по кожній оздоровчій зміні протягом 5-ти днів по закінченню зміни (згідно форми, що додається);

6.4 готують попередні списки з числа працівників територіальних відділів освіти, молоді та спорту, педагогічних працівників для супроводження дітей до літніх дитячих оздоровчих центрів та у зворотному напрямку;

6.5 забезпечують явку дітей та супроводжуючих осіб, а також присутність представників територіальних відділів освіти, молоді та спорту, шкіл прямого підпорядкування, управління освіти і науки на момент відправки дітей до літніх оздоровчих центрів та повернення з центрів.

  1. Керівники навчальних закладів несуть відповідальність за надання інформації батькам дітей, які направляються до літнього оздоровчого центру, про дату, час та місце від’їзду до оздоровчого центру та прибуття назад.
  2. Заяви та первинні документи дітей, які направлятимуться на оздоровлення та відпочинок до літніх оздоровчих центрів, зберігаються у навчальних закладах.