Літній відпочинок

Шановні батьки, у відповідності до Розпорядження голови Запорізької обласної державної адміністрації від 24.05.2018 №284 на оздоровлення та відпочинок за рахунок коштів обласного бюджету мають право діти:

 1. Діти-сироти, діти , позбавлені батьківського піклування.
 2. Діти осіб, визнаних учасниками бойових дій.
 3. Діти, один із батьків яких загинув(пропав без вісти) у районі проведення бойових дій.
 4. Діти, один із батьків яких загинув під час массових акцій громадянського протесту.
 5. Діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи.
 6. Діти, які проживають у населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення.
 7. Рідні діти батьків вихователів або прийомних батьків, які проживають в одному дитячому будинку сімейного типу або в одній прийомній сім’ї.
 8. Діти, взяті на облік службами у справах дітей, як такі, що перебувають у складних життєвих обставинах.
 9. Діти з інвалідністю за відсутності медичних протипоказань і здатних до самообслуговування.
 10. Діти, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф.
 11. Діти з багатодітних сімей.
 12. Діти з малозабезпечених сімей.
 13. Діти, батьки яких загинули від нещасного випадку на виробництві або під час виконання службових обов’язків
 14. Діти, які перебувають на диспансерному обліку.
 15. Талановиті та обдаровані діти — переможці міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, відмінників навчання, лідерів дитячих громадських організацій.
 16. Діти — учасники дитячих творчих колективів та спортивних команд.
 17. Діти працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села.

Перелік документів, необхідних для надання путівки до школи

Для отримання путівок до структурних підрозділів подаються такі документи:

1) для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування: заява опікуна, піклувальника, інших законних представників; копія свідоцтва про народження дитини; копія документа, що підтверджує статус дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування;

2) для дітей осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»: заява одного з батьків; копія свідоцтва про народження дитини; копія посвідчення учасника бойових дій батька (матері);

3) для дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного у період участі в антитерористичній операції: заява одного з батьків; копія свідоцтва про народження дитини; копія документа, що підтверджує належність дитини до зазначеної категорії;

4) для дітей, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту: заява одного з батьків; копія свідоцтва про народження дитини; копія документа, що підтверджує належність дитини до зазначеної категорії;

5) для дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи: заява одного з батьків; копія свідоцтва про народження дитини; копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;

6) для дітей, які проживають у населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення: заява одного з батьків; копія свідоцтва про народження дитини; копія документа, що підтверджує належність дитини до зазначеної категорії;

7) для рідних дітей батьків-вихователів або прийомних батьків, які проживають в одному дитячому будинку сімейного типу або в одній прийомній сім’ї: заява одного з батьків; копія свідоцтва про народження дитини; копія документа, що підтверджує належність дитини до зазначеної категорії;

8) для дітей, взятих на облік службами у справах дітей як такі, що перебувають у складних життєвих обставинах; заява одного з батьків; копія свідоцтва про народження дитини; копія документа, що підтверджує належність дитини до зазначеної категорії;

9) для дітей з інвалідністю за відсутності медичних протипоказань і здатних до самообслуговування: заява одного з батьків; копія свідоцтва про народження дитини; копія документа, що підтверджує належність дитини до зазначеної категорії;

10) для дітей, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф: заява одного з батьків; копія свідоцтва про народження дитини; копія документа, що підтверджує належність дитини до зазначеної категорії;

11) для дітей з багатодітних сімей: заява одного з батьків; копія свідоцтва про народження; копія посвідчення дитини з багатодітної сім’ї або інший підтверджуючий документ;

12) для дітей з малозабезпечених сімей: заява одного з батьків; копія свідоцтва про народження дитини; копія довідки про призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, яка дійсна на період заїзду дитини до Закладу;

13) для дітей, батьки яких загинули від нещасного випадку на виробництві або під час виконання службових обов’язків: заява одного з батьків; копія свідоцтва про народження дитини; копія документа, що підтверджує належність дитини до зазначеної категорії;

14) для дітей, які перебувають на диспансерному обліку: заява одного з батьків; копія свідоцтва про народження дитини; форма первинної облікової документації № 079/о «Медична довідка на дитину, яка від’їжджає в дитячий заклад оздоровлення та відпочинку», затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29 травня 2013 року № 435, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11 17 червня 2013 року за № 990/23522, в якій описано стан здоров’я дитини та зазначено перебування її під диспансерним наглядом;

15) для талановитих та обдарованих дітей — переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, відмінників навчання, лідерів дитячих громадських організацій: заява одного з батьків; копія свідоцтва про народження дитини; для переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад — копії посвідчення, диплома, грамоти або іншого документа, що підтверджує відповідні досягнення, звання лауреата, дипломанта, переможця олімпіади, конкурсу, фестивалю, змагання, спартакіади (1-3 особисте або командне місце), отримані протягом останніх двох років; для відмінників навчання — копії табелів успішності за останні два роки, завірені печаткою навчального закладу; для лідерів дитячих громадських організацій — клопотання керівного органу громадської організації про надання путівки на оздоровлення та відпочинок;

16) для дітей — учасників дитячих творчих колективів та спортивних команд: заява одного з батьків; список дитячого творчого колективу або спортивної команди, завірений керівником закладу, до якого належить дитячий творчий колектив або спортивна команда; копії свідоцтв про народження дітей;

17) для дітей працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села: заява одного з батьків; копія свідоцтва про народження дитини; 12 довідка з місця роботи одного з батьків. Під час подання копій документів, передбачених цим пунктом, структурним підрозділам надаються також для ознайомлення/огляду оригінали зазначених документів.

З повним текстом документу можна ознайомитись за посиланням