Положення про академічну доброчесність

Положення про академічну Запорізької гімназії № 54 Запорізької міської ради  (далі – Положення) є внутрішнім нормативним  актом, який є складником внутрішньої системи забезпечення якості освіти і спрямований на забезпечення дотримання моральних, правових, етичних норм усіма учасниками освітнього процесу в освітній та педагогічній діяльності.

Ознайомитись із текстом положення.