Звіт директора ЗГ № 54 на конференції представників педагогічного колективу, батьківської громадськості, учнів 2022 року

Щоб покращити роботу закладів загальної середньої освіти, як того вимагають нормативні й директивні документи щодо розвитку освіти в Україні, необхідно докорінно поліпшити керівництво всіх ланок освітньої системи. Директор гімназії є однією з найважливіших складових цієї ланки. 

Кожен учасник освітнього процесу (згідно Закону України «Про освіту», це вчителі, батьки, учні) постійно потребує чіткого уявлення про те, як розвивається гімназія, які тенденції цього розвитку, як удосконалюється (чи не удосконалюється) освітній процес.

Уже шістнадцять  років поспіль введено звітування директора закладу, де учасники освітнього процесу оцінюють його роботу, що сприяє поліпшенню організації освітнього процесу в гімназії.

Впродовж 2021-2022 навчального року змістовно-організаційна діяльність адміністрації, зокрема моя, була направлена на збереження функціонування та розвиток освітньої системи гімназії відповідно до нової політики галузі, модернізації освіти, втілення державної стратегії реформування у сфері освіти, досягнення стабільної роботи закладу.

Виходячи з цього, було виділено коло пріоритетних напрямків, на яких була акцентована моя діяльність, як директора гімназії:

 • Забезпечення умов для всебічного розвитку людини як особистості та найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, формування цінностей і необхідних для успішної самореалізації компетентностей, виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству, збагачення на цій основі інтелектуального, економічного, творчого, культурного потенціалу Українського народу, підвищення освітнього рівня громадян задля забезпечення сталого розвитку України та її європейського вибору.
 • Забезпечення умов для соціальної рівності, стабільності, розширення доступу дітей до отримання якісної освіти;
 • Створення певних умов щодо забезпечення професійної самореалізації педагогічних працівників;
 • Удосконалення системи навчально-виховної роботи гімназії.

Для реалізації цих напрямків в гімназії протягом року в повну силу під моїм керівництвом працював педагогічний колектив.

 

Стан і розвиток  шкільної мережі

Педагогічним колективом закладу освіти проведено певну роботу щодо збереження й розвитку мережі гімназії. На початок 2021-2022 навчального року в закладі було відкрито 15 класів, із них 1-4-х – 6 класів, 5-9-х – 9 класів. Мова навчання 1-9 класів українська. Станом на 01.09.2021 кількість учнів становила 395 чоловік. Середня наповнюваність учнів у класах складала 26 чоловік. В порівнянні з минулим роком цей показник збільшився. Протягом року до закладу освіти прибули 18 учнів (+ 22 учні з родин вимушених переселенців), а вибуло 29 учнів, за межі України – 6, за межі області – 5, за межі міста – 1,  за межі району – 7 учнів, в межах району (до інших шкіл району) – 10  учнів, випущено із 9-х класів – 54 учні. На кінець навчального року кількість учнів складає 398. 

 

Мережа гімназії 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Кількість класів/ учнів на початок навчального року 16 (424) 15 (380) 15 (395)
Середня наповнюваність класів 27 25 26
Кількість учнів, охоплених   профільним навчанням
Кількість учнів, що навчалися за індивідуальною формою 1 1 1

 

Рівень навчальних досягнень учнів

 

На кінець 2021-2022 навчального року в гімназії навчалось 398 учнів, атестації підлягали 237 учнів 4-9 класів. У 2021-2022 навчальному році згідно наказу МОН від 13.07.2021 № 813 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів 1-4 класів закладів загальної середньої» особистісні надбання учнів 1-4 класів оцінюються вербально, а об’єктивні результати навчання учнів у 1-2 класах – вербальною оцінкою, у 3-4 класах – рівневою оцінкою (підсумкове оцінювання). З усіх атестованих учнів гімназії 10 засвоїли матеріал на високому рівні, що складає 4,2%, 78 учнів (32,9 %) мають достатній рівень навчальних досягнень, 126 учнів завершили навчальний рік з середнім рівнем навчання (53,1%), 22 учні мають низький рівень навчання (9,3%). Три учні 5-6 класів за рішенням педагогічної ради ЗГ № 54 були нагороджені Похвальними листами «За високі досягнення у навчанні» 

 

Результати  навчальних досягнень учнів наступні:

 

Навчальний рік класи к-ть учнів н/а н с д в якість знань
к % к % к % к %
2019-2020 3-9 334 0 16 5,9% 157 47% 138 41,3% 23 6,9% С/Д 48,2%
2020-2021 4-9 280 0 33 13% 123 43,9% 106 37,9% 16 5,7 % С/Д

43,6%

2021-2022 5-9 237 0 22 9,3% 126 53,1% 78 32,9% 10 4,2% С/Д

37,1%

динаміка = ↑ (+3,7%) ↑(+9,2 %) ↓ (- 5%) ↓ (-1,5%) ↓ (-6,5%)

 

При порівнянні річних навчальних досягнень учнів за 2021-2022 навчальний рік  з показниками минулого навчального року спостерігається наступне:

 • загальні навчальні досягнення учнів є середніми;
 • взагалі показники навчальних досягнень учнів є стабільними, відбулось підвищення річних результатів навчальних досягнень учнів 5-9 класів  у порівнянні з І семестром 2021-2022 навчального року (+ 3,2%); 
 • більшість класних керівників на достатньому рівні здійснюють роботу з формування в учнів усвідомленої  мотивації до навчання, систематичного контролю за відвідуванням гімназії, здійснення індивідуального зворотного зв’язку з батьками щодо результатів навчання їх дітей.

На кінець 2021-2022 навчального року за індивідуальною формою навчався один учень: Жеребко Матвій (9-А клас). Результати навчальних досягнень за підсумками навчального року достатнього рівня. Рішенням педагогічної ради ЗГ № 54 (протокол № 20 від 03.06.2022) учні 1-8 класів переведені до наступного класу. Серед учнів 9-х класів немає таких, які не атестовані та випущені з гімназії з табелем успішності. 

Організація освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання здійснювалась згідно Положення про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженим наказом МОН від 08.09.2020 № 1115. 

 • Під час організації освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання усі учні ЗГ № 54 навчалися дистанційно, серед них 2 учні початкової школи і 3 учні базової школи не мали технічного забезпечення для онлайн-навчання. 
 • Уся інформація щодо  організації навчання в дистанційному форматі для учнів 1-9 класів була наявна на офіційному сайті ЗГ № 54 за посиланням http://school54.in.ua/distancijna-osvita-v-zaporizkij-gimnazi%d1%97-54/.
 • Для учнів 5-9 класів був розроблений адаптований розклад навчальних занять з зазначенням режиму проведення уроків (синхронний/асинхронний) на період здійснення віддаленого навчання за посиланням https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ATusib_bSzmx1n_zj97HBcHYPML2TMMxH36DmhE_f3I/edit#gid=2029008816, учні 1-4 класів працювали за своїм звичайним розкладом.
 • Для здійснення дистанційного навчання використовувалися такі  інформаційно-телекомунікаційні системи (електронна освітня платформа): електронний журнал на платформі «Нові знання», платформа Google Classroom на корпоративній платформі G-Suite, з використанням Google Meet. Для проведення онлайн-уроків використовували комунікаційні онлайн-сервіси: інструмент Google Meet на платформі Google Classroom, Zoom.
 • Вчителі працювали під час віддаленого навчання згідно  своїх календарних планів, складених на основі робочих навчальних планів на 2021-2022 навчальний рік, визначених в Освітній програмі ЗГ № 54. Контроль за якістю проведення занять здійснювався за допомогою перегляду викладених матеріалів та завдань у Google Classroom та відвідуванням уроків у синхронному режимі, контроль за веденням обліку навчальних занять і результатів навчання учнів під час дистанційного навчання здійснювався згідно електронного журналу на платформі «Нові знання».
 • Учням гімназії, які не мали технічного забезпечення для онлайн-навчання, надавалися матеріали у паперовому вигляді, через телефонний зв’язок з батьками через класних керівників.
 • Навчальні заняття були сплановані згідно норм Санітарного регламенту щодо безперервної тривалості навчальної діяльності з ТЗН (1 класи – не більше 10 хвилин, 2-4 класи – 15 хвилин, 5-7 класи – не більше 20 хвилин, 8-9 класи – 20-25 хвилин). Після занять із застосуванням ТЗН систематично проводилися  вправи з рухової активності та вправи для гімнастики очей.
 • Для учнів усіх класів проводилися уроки в онлайн-режимі їх відсоток склав 1 класи – 42%, 2 клас – 34 %, 3 клас – 41%, 4 класи – 43%, 5 клас – 33%, 6 класи – 52%, , 7 класи – 55%, 8 класи – 47%, 9 класи – 45%.

Статистичні дані свідчать про цілеспрямовану роботу педагогічного колективу з формування у учнів усвідомленої мотивації до навчання, систематичного контролю за відвідуванням гімназії, здійснення класними керівниками індивідуального зворотного зв’язку з батьками  щодо результатів навчання їх дітей та цілеспрямованої роботи під час дистанційного навчання.

Відповідно наказу МОН від 28.02.2022 р. № 232 «Про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти, у 2021/2022 навчальному році» учні 4-х, 9-х класів були звільнені від проходження державної підсумкової атестації.

 

Робота з обдарованою молоддю 

 

Одним із основних напрямів роботи гімназії є розкриття в процесі навчання  дитячої обдарованості. Зміст роботи з обдарованими дітьми включає кілька завдань, а саме: виявлення обдарованості дітей та максимальне сприяння їхньому розвитку. 

Згідно з річним планом роботи гімназії та з метою підвищення рівня роботи з обдарованими і здібними учнями заступником директора Бокшою Л.О. було проаналізовано стан зазначеного напряму діяльності педагогічного колективу в 2021/2022 навчальному році.

Аналіз включав такі питання:

 • стан залучення учнів до інтелектуальних, творчих та спортивних конкурсів районного, міського, обласного, всеукраїнського та міжнародного рівнів, у тому числі Інтернет-олімпіад, заочних конкурсів;
 • результативність участі учнів у вказаних конкурсах;
 • дотримання учителями планів роботи зі здібними та обдарованими учнями;
 • методичний супровід підготовки учнів до участі в олімпіадах та конкурсах. 

Проведений аналіз показав, що всі вчителі спланували роботу з підготовки учнів до участі в інтелектуальних та творчих конкурсах. Реалізація цих планів зумовила результати участі школярів у Всеукраїнських учнівських олімпіадах, а саме:

 

предмет тур П.І. учасника клас результати вчитель
Українська мова ІІ Хіхлач Анна 7-А ІІ місце Скоробагатько С.М.
Ковальова Ангеліна  8-Б ІІ місце Колесник В.П.
Пшенична Кароліна 8-А ІІІ місце Скоробагатько С.М.
Савульська Катерина 7-Б ІІІ місце Колесник В.П.
Правознавство ІІ Іванов Дем’ян 9-Б ІІІ місце Стойчева Я.І.
Англійська мова ІІ Вертман Сергій 9-Б ІІІ місце Вертегель М.В.
Математика ІІ Єжов Станіслав 9-А ІІІ місце Янишевська Н.В.
Інформаційні технології ІІ Попазов Милослав 9-А ІІІ місце Балаян Р.В.
Російська мова  ІІ Іванов Дем’ян 9-Б ІІ місце Черченко О.М., 

Бокша Л.О.

Єжов Станіслав 9-А ІІІ місце Черченко О.М., 

Бокша Л.О.

Дімітров Станіслав 9-А ІІІ місце Черченко О.М., 

Бокша Л.О.

Біологія ІІ Єжов Станіслав 9-А ІІ місце Сіліна І.І.
Дімітров Станіслав 9-А ІІ місце Сіліна І.І.
Скрипка Олександра 8-Б ІІІ місце Сіліна І.І.
Трудове навчання (обслуговуюча праця) ІІ Шафарук Діана 8-А ІІ місце Башкардіна О.П.
Дубіна Поліна 8-Б ІІ місце Башкардіна О.П.
Команова Анастасія 8-Б ІІ місце Башкардіна О.П.

 

 Порівняння складу учасників ІІ туру Всеукраїнських учнівських олімпіад та складу учнів, що зазначені в наказі «Про управлінське супроводження підготовки здібних і обдарованих учнів до інтелектуальних змагань 2019/2020 навчального року», а відповідно, і в планах роботи педагогів зі здібними школярами, дало змогу дійти таких висновків: 

Порівняно з підсумками участі школярів  у ІІ турі Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2019/2020 навчальному році (у 2020-2021 н. р. Всеукраїнські учнівські олімпіади не проводилися через епідемію коронавірусу) з російської мови та літератури, біології кількість призерів збільшилася на 1, з української мови та літератури та трудового навчання – на 2. З’явилися переможці з інформаційних технологій, англійської мови (уперше за останні 4 роки), що свідчить про набуття досвіду роботи зі здібними учнями учителів Балаян Р.В. та Вертегель М.В., з правознавства та математики. Водночас відсутні призові місця з фізики, яку викладає малодосвідчений вчитель (кваліфікаційна категорія «спеціаліст»), географії, яку викладає вчитель за внутрішнім сумісництвом, з фізичної культури, що, зокрема, зумовлено суворими вимогами щодо групи здоров’я учасників олімпіади. Не взяли участі в олімпіаді з хімії, що зумовлено змінами у кадровому складі (хімію викладає вчитель-сумісник, спеціаліст ІІ категорії). Загалом кількість переможців збільшилася на 7 учнів. Водночас немає жодного першого місця, відповідно,  учасників ІІІ (обласного) туру, отже, вчителям варто оптимізувати роботу зі здібними учнями шляхом реалізації індивідуального підходу у підготовці учнів до олімпіад.

Варто зазначити, що серед переможців районного туру олімпіад 5 учнів 10 класу, які є випускниками нашої гімназії та навчаються в інших закладах у зв’язку з реформуванням мережі ЗЗСО, посіли 8 призових місць, що свідчить про міцну базу знань, здобутих у нашому закладі. 

У цілому якість участі школярів у районних олімпіадах становить 68 %: кількість учасників – 18, кількість виступів – 25, кількість призових місць – 17.  Це на 42 % більше, ніж у позаминулому н. р. Таке різке  збільшення цього показника пояснюється, зокрема, виваженим підходом учителів до дотримання рейтингу. 

Розвиток обдарованих та здібних учнів забезпечувався через позакласну роботу з предметів, роботу спортивної секції, а також через участь школярів у творчих та інтелектуальних предметних конкурсах. Результативність роботи педагогів з підготовки учнів до предметних конкурсів представлена в таблиці (додаток).   

Показники, наведені в таблиці, свідчать про недостатній рівень роботи педагогів з обдарованими та здібними школярами, навіть зважаючи на введення воєнного стану. Порівняльний аналіз із показниками минулого навчального року свідчить про необхідність оптимізації та підвищення ефективності роботи педагогів у цьому напрямі.

Усього за рік відбулося 22 виступи 22 учнів 5-9 класів у 4 конкурсах різних рівнів. Кількість учасників зменшилася у 5 разів, кількість виступів – у 7 разів, конкурсів – більше ніж вдвічі порівняно з минулим роком.  Водночас ефективність виступів становить 54 %, що на 12 % більше, ніж минулого року. Недоліком є те, що до участі у предметних та творчих конкурсах не залучалися учні початкової ланки. Різке зниження активності у цьому напрямі пояснюється, зокрема, тим, що міжнародні та Всеукраїнські предметні ігри-конкурси («Кенгуру», «Соняшник», «Колосок», «Бебрас»), інтернет-олімпіади є платними, терміни їх проведення іноді збігалися з перебуванням учнів на дистанційному форматі навчання, що зумовило додаткові складнощі з організацією участі в них здобувачів освіти.

Слід відзначити активну та результативну роботу із залучення учнів до конкурсів інтелектуального напряму і підготовки до них вчителів Колесник В.П., Балаян Р.В.,  Вавілової Т.Г., Башкардіної О.П. 

Ефективність спортивної секції важко оцінити, оскільки спортивні змагання не проводилися. 

Протягом року здійснювалося стимулювання школярів до участі в інтелектуальних та творчих конкурсах, а саме:

 • виставлення поточних оцінок вищого рівня з відповідного предмета;
 • висвітлення успіхів у на шкільному сайті.

У зв’язку з воєнним станом не проведено загальношкільне свято «Учень року». Крім того, належний рівень його проведення не можна забезпечити, оскільки п’ятий рік поспіль не завершений ремонт актової зали. Цей чинник негативно впливає на рівень активності учнів щодо участі в інтелектуальних та творчих конкурсах.

Об’єктивним чинником, що обмежує можливості педагогів у роботі з обдарованими та здібними учнями,  є те, що варіативна частина навчального плану для 5-6 класів не дозволяє впроваджувати ані додаткові індивідуальні заняття, ані факультативи чи курси за вибором.  

Підвищенню рівня управлінського супроводу роботи з обдарованими та здібними учнями та пошуку резервів освітнього процесу у зазначеному напрямі сприяли методичні заходи. Методичні оперативні наради «Ще раз про прийоми розвитку критичного мислення», «Працюємо над помилками мислення», «У чому талановита дитина? (Раннє виявлення обдарованості)» були спрямовані на трансформацію та осучаснення підходів учителів до освітнього процесу. 

У поточному навчальному році майже не здійснювався психологічний супровід роботи з обдарованими та здібними учнями: не вивчено рівень інтелектуальної лабільності у 7-х класах, що проводилося щорічно; не проведено діагностування здібних школярів 5-8 класів за методикою «Карта інтересів», водночас вивчено професійні наміри учнів 9 класу, в тому числі й обдарованих. Не оновлено дані у таблиці, складеної за запровадженою минулого року методикою виявлення здібних та обдарованих учнів за певними критеріями (ознаками) за спостереженнями педагогів. Попри численні об’єктивні причини, це свідчить і про недостатній рівень управлінської діяльності в цьому напрямі. Отже, цей недолік треба усунути і цю роботу провести в наступному навчальному році.

Разом із тим у роботі педагогів з обдарованими і здібними учнями залишаються проблеми об’єктивного характеру:

 • слабка матеріально-технічна база закладу;
 • велике навантаження вчителів, пов’язане з наявністю вакансій, сумісництвом (близько 40 % педагогів викладають кілька предметів) та тим, що всі вчителі поєднують викладання предмета з класним керівництвом, що зумовлює брак часу для самоосвіти з вказаної проблеми, для індивідуальної роботи з учнями;
 • брак (або відсутність) годин варіативної складової частини освітньої програми;
 • загальне зниження мотивації учнів до навчання, пасивне ставлення батьків до розвитку дітей, виконання ними домашніх завдань, зниження рівня їхньої відповідальності за виховання дітей та зацікавленості у високих результатах навчання; 

Крім того, повільно вирішуються такі проблеми:

 • недостатній рівень упровадження проєктних технологій, що сприяють розвитку дослідницьких вмінь учнів,  у роботу відповідного напряму та навчання взагалі;
 • недостатній контроль індивідуальної роботи з учнями з підготовки їх до участі в інтелектуальних та творчих конкурсах через складність його організації та брак управлінських кадрів.

Загалом робота з обдарованими та здібними учнями у 2021/2022 навчальному році здійснювалась на достатньому рівні.

 

Кадрове забезпечення

 

У 2021-2022 навчальному році в гімназії працювало 27 вчителів, у тому числі директор, 2 заступника директора з НВР, практичний психолог (0,5 ставки), соціальний педагог (0,5 ставки), бібліотекар, 2 сумісника. 

Освітній ценз педагогів гімназії відносно стабільний – 85% педагогів мають вищу педагогічну освіту (23 педагогів), 11% — з неповною вищою педагогічною освітою (3 педагоги); 3,7 % — з повною вищою непедагогічною освітою (1 педагог).

Протягом року навчальний заклад був забезпечений кадрами. У гімназії працювало:

 • учителів – 27, з них 2 сумісника;
 • обслуговуючий персонал – 18 осіб, з них 1 сумісник;

У закладі протягом 2021-2022 навчального року працювало:

 • педагогів пенсійного віку — 5 осіб;
 • технічних працівників та спеціалістів пенсійного віку — 7 осіб.

Впродовж останніх 21 року склад педагогічного колективу залишається стабільним, мікроклімат добрий. Колектив активний, швидко відкликається, якщо потрібно зробити корисну для всіх справу. У колективі справедливо ставляться до всіх членів, підтримують слабких, співчутливо й доброзичливо ставляться до нових членів колективу.

Кваліфікаційний рівень педагогічних працівників був такий: 20 вчителів з 27 – це досвідчені, висококваліфіковані педагоги.

 

Педагогічне звання, кваліфікація Кількість %
«Вчитель-методист» 5 19%
«Старший вчитель» 5 19%
Вища категорія 12 44%
І категорія 3 11%
ІІ категорія 5 19%
Спеціаліст 7 26%
Усього: 27 100%

 

За навчальний рік було  звільнено двох педагогічних працівників згідно ст.36 КЗпП України. Плинність педкадрів у гімназії за 2021-2022 навчальний рік складає 7,4 %.

 

Безпека життєдіяльності та запобігання дитячого травматизму

Для здорових і безпечних умов навчання і праці, запобігання виробничого та побутового травматизму серед учнів, дотримання норм і правил промсанітарії і протипожежної безпеки в гімназії були сплановані і виконувалися заходи з цього питання, а саме:

 • Виданий наказ «Про організацію роботи з охорони праці»;
 • Складено паспорт санітарно-гігієнічного стану гімназії;
 • Складено акти-дозволи на використання навчальних кабінетів, майстерень;
 • Оновлені інструкції з охорони праці;
 • В системі проводилися інструктажі з охорони праці з працівниками і учнями;

Питання охорони праці заслуховувались на нараді при директорі, педраді.

Нижче наводиться таблиця динаміки травматизму учнів за три роки:

 

Рік Всього травм 

з учнями

В процесі навчання В побуті
2019 – 2020 9 1 8
2020 – 2021 11 5 6
2021 – 2022 6 3 3

 

У 2021-2022 навчальному році в гімназії працювало 27 вчителів, з них 15 виконували функціональні обов’язки класного керівника. На кінець навчального року навчалось 398 учнів.

Всі заходи з охорони праці та безпеки життєдіяльності, заплановані в річному плані роботи гімназії в розділі IV «Охорона життя та здоров’я дітей. Охорона праці» були виконані в повному обсязі.

Дані журналу реєстрації потерпілих учнів від нещасних випадків узагальнені в таблиці:

клас класний керівник кількість дитячих травм

 

загальна кількість травм динаміка травматизму
побутових виробничих
1-А Сокол С.І. 1 1 (0*) +1
1-Б Бояр А.М. 0 (0*)
2-А Нечитайло М.В. 0 (1*) -1
3-А Дєвочкіна С.В. 0 (0*)
4-А Рухлядєва О.Г. 1 1 (0*) +1
4-Б Гудко О.І. 0 (0*)
5-А Балаян Р.В. 0 (0*)
6-А Колесник В.П. 1 1 (1*) =
6-Б Черченко О.М. 0 (1*) -1
7-А Скоробагатько С.М. 0 (2*) -2
7-Б Башкардіна О.П. 1 1 2 (2*) =
8-А Вертегель М.В. 1 1(0*) +1
8-Б Стойчева Я.І. 0(2*) -2
9-А Сіліна І.І. 0(0*) -1
9-Б Єременко О.О. 0(1*) -1
випускний клас минулого року   (1*)
усього 3(6*) -3 3(5*) -2 6(11*) -5

* дані за 2020-2021 навчальний рік

В 2021-2022 навчальному році було травмовано 6 учнів. 3 дітей отримали травми у побуті, 3 – під час освітнього процесу. Загальна кількість травмованих учнів у порівняні з минулим 2020-2021 навчальним роком знизилася на 5. Зменшилась кількість травм під час освітнього процесу (-2) та знизилася кількість травм у побуті (-3). Основна частина побутових  травм відбулась під час неорганізованого дозвілля дітей. 

В поточному році спостерігається позитивна динаміка зниження кількості випадків травмування дітей під час освітнього процесу (-2). З 3 травм під час НВП – одна відбулась під час перерви, дві – на уроках фізичної культури на спортивному майданчику гімназії.

При детальному розгляді причин травм школярів на уроках фізичної культури з’ясовано, що: Шевченко Аліна (7-Б клас) коли йшла в будівлю гімназії до роздягалень, спіткнулася через бордюр тротуару та отримала забій правої стопи; Паніна Марія (4-А клас) виконуючи вправу «біг по колу» впала та забила коліно.

Травми відбулись на заняттях Логвінова А.Ю. та Бабак Г.Р. За для об’єктивності слід зазначити, що вчителя фізичної культури проводять інструктування учнів з безпечних прийомів і правил заняттям спортом, але спортивні заняття завжди є травмонебезпечні — діти неуважні, емоційні, не можуть повною мірою контролювати своє тіло та емоції. 

Кулієв Емін (8-А клас) грубо порушив правила поведінки на перервах, в наслідок чого отримав травми: ЗЧМТ, струс головного мозку, забій м’яких тканин потиличної області, пошкодження зв’язкового апарату ШВХ. Зазначені травми під час НВП спричиненні неконтрольованою поведінкою дітей (бігали, штовхались) і є наслідком неякісного чергування вчителів на перервах.

Таким чином слід визнати, що в травмуванні дітей у гімназії не завжди винні самі  лише діти, це наслідок  і недоброякісного виконання своїх посадових обов’язків окремими вчителями.

В 2021-2022 навчальному році був травмований у побуті працівник гімназії Єременко О.О., вчитель математики, котра через підвищений тиск втратила свідомість, впала та отримала закритий перелам кісток носа  .

Перевірку журналів реєстрації інструктажів з учнями здійснила Гоца А.В., інженер з ОП., яка з’ясувала, що вони є в наявності у всіх класних керівників, завідуючими кабінетами; майже всі оформлені у відповідності до чинних вимог. Не в повному обсязі проведені та оформлені інструктажі з охорони праці та безпеки життєдіяльності у:

 • Стойчева Я.І. не оформила проведений інструктаж з питань порядку дій здобувачів освіти у разі виникнення надзвичайних ситуацій під час проведення освітнього процесу за дистанційною формою навчання на час правового режиму воєнного стану; при оформленні інструктажів не вказує повністю ПІБ вчителя та учнів;
 • Вертегель М.В. не оформила проведений інструктаж з питань порядку дій здобувачів освіти у разі виникнення надзвичайних ситуацій під час проведення освітнього процесу за дистанційною формою навчання на час правового режиму воєнного стану;
 • Принцев В.В.. при оформленні інструктажів не вказує повністю ПІБ вчителя та учнів; не записує вид інструктажу; 
 • Єременко О.О. не вірно вказує дати проведення інструктажів;
 • Сіліна І.І. при оформленні інструктажів не повністю записує дати проведення інструктажів; у журналах відсутні деякі підписи учнів.

 

При вивченні сторінок обліку бесід класних керівників з учнями з безпеки життєдіяльності у журналах обліку навчальних досягнень учнів виявлено, що тематика бесід відповідає  рекомендаціям МОН України наданих у листі від 17.06.2009 № 02-09.1887 «Про використання методичних рекомендацій. Інформаційно-методичні рекомендації для педагогічних працівників закладів освіти з пожежної безпеки» та рекомендованому ТВО, молоді та спорту Заводського району «Переліку питань з безпеки дорожнього руху для вивчення під час проведення позаурочних заходів», «Комплексу бесід з учнями з питань дитячого травматизму та нещасних випадків»; бесіди оформлені на 4 сторінках за розділами «Бесіди з правил дорожнього руху», «Бесіди з протипожежної безпеки», «Бесіди з особистої гігієни», «Бесіди з безпеки життєдіяльності».

Основною формою проведення заходів з попередження травмування дітей є бесіда і інструктування. Але класні керівники все частіше в своїй роботі використовують різноманітні активні форми проведення просвітницько-виховних заходів. Так вчителями під час виховних годин проводяться вікторини, тренінги, практичні заняття, години спілкування, розв’язування ситуативних задач, конкурси малюнків та плакатів, написання тематичних диктантів, ярмарок порад, випуск стіннівок і інформаційних бюлетенів, відео лекторії, рольові ігри тощо з урахуванням вікових особливостей учнів свого класу. 

Спираючись на вище зазначене, можна зробити наступні висновки:

 • в 2021/2022 навчальному році відбулось зменшення загальної кількості травм учнів гімназії;
 • один працівник гімназії був травмований у побуті;
 • основною причиною побутового травмування школярів є необачна поведінка їх вдома, на дорогах та недостатня увага батьків до безпеки дітей у вільний від занять час;
 • травми учнів під час освітнього процесу спричинені порушенням учнями норм поведінки на перервах, на уроках фізичної культури з одного боку, а з  іншого боку неякісним виконанням своїх посадових обов’язків окремими вчителями;
 •  документація гімназії з охорони праці та безпеки життєдіяльності ведеться в повному обсязі із незначними недоліками.

 

Створення умов для забезпечення психічного та фізичного здоров’я учнів та педагогів 

Враховуючи пріоритетні напрямки діяльності соціально-психологічної служби в 2021-2022 навчальному році, практичний психолог, соціальний педагог проводили діагностичну, профілактичну, просвітницьку, корекційно-відновлювальну, розвивальну, консультаційну роботу. Особлива увага приділялася дітям під час входження в нові періоди життя.

Дітям, у яких виникали труднощі в процесі соціалізації й адаптації, надавалася консультаційна допомога, проводилися корекційно-розвивальні заняття з урахуванням особистісних відмінностей. Заняття сприяли формуванню позитивного емоційного стану, розвитку здібностей, допомагали оволодіти необхідними формами поведінки, що полегшувало адаптацію до нових умов навчання.

Постійно проводилася робота з батьками (бесіди, лекторії).

Протягом року проводилася діагностична робота з вивчення впливу негативних чинників навколишнього середовища і визначення валеологічних шляхів корекції.

Проведені заходи щодо корекції чинників негативного впливу учнівського середовища на формування здоров’я дитини:

 • залучення учнів до роботи в гуртках гімназії та гуртках, які працюють поза її межами;
 • проведення рейдів-оглядів, бесід з профілактики та пропаганди здорового способу життя;
 • проведення тижнів та місячників з попередження травматизму і формування навичок здорового способу життя;
 • організація зустрічей з лікарями-спеціалістами та працівниками правоохоронних органів;
 • проведення спортивних змагань (футбол, баскетбол, веселі старти);
 • проведення анкетування з метою виявлення чинників, які впливають на формування навичок здорового способу життя;
 • проведення фізкультхвилинок на уроках, рухливих ігор на перервах;
 • випуск стіннівок, газет, плакатів, малюнків учнями гімназії під час проведення тематичних днів, місячників з попередження дитячого травматизму та формування навичок здорового способу життя;

В результаті проведення заходів спостерігаються позитивні зміни в поведінці й діяльності учнів, психологічному кліматі в учнівському середовищі, покращується міжособистісна взаємодія всіх учасників освітнього процесу.

За результатами проведеного медичного огляду учнів гімназії  у 2021 році виявлено, що з 395 учнів 192 учнів (48%) не мали будь-яких відхилень у фізичному здоров’ї, що на 5 %  більше в порівнянні з минулим навчальним роком.

 

За даними поглибленого медичного огляду учнів гімназії лікарями дитячої поліклініки ЦКБ № 4 для учнів притаманні наступні захворювання:

 

Нозологія Кількість 

у 2019

Кількість 

у 2020

Кількість

 у 2021

— захворювання ендокринної системи 3 5
— захворювання нервової системи 36 21 27
— захворювання органів зору 41 34 33
— захворювання лор-органів 18 19 13
— захворювання шкіри 13 8 6
— захворювання опорно-рухового апарату 93 69 51
— захворювання серцево-судинної системи 77 53 45
— захворювання органів дихання 7 2 1
— захворювання органів СВС 8 9 5
— захворювання ШКТ 1 3 3
— захворювання крові 4 1 4
— туб. інфіковано 2 2
— інші захворювання 10 16 8

 

Стабільно високі показники порушень у стані здоров’я учнів з боку серцево-судинної, зорової, опорно-рухомої та нервової систем. В порівнянні з минулим роком  зменшилась  захворюваність учнів за 8 параметрами. Це пояснюється якісною роботою педагогічного колективу з питань профілактики захворюваності учнів .

Питання збереження життя і здоров’я учнів школи стоїть на постійному контролі адміністрації. Щорічно це питання розглядається на педраді у січні місяці. В навчальному закладі здійснюється соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я учнів:

 • обладнані та працюють медичний кабінет, кабінет практичного психолога, логопеда;
 • працює їдальня, яка забезпечує потреби учнів;
 •  43 учні пільгових категорій (сироти, позбавлені батьківського піклування, з малозабезпечених родин, з родин учасників АТО та ООС, діти з родин, які опинилися у СЖО) отримували безкоштовні гарячі обіди, 
 • здійснено за рахунок бюджетних коштів заміну старих учнівських  парт, стільців, шаф у кабінеті № 1-03 на нові для учнів 1 класу, які навчаються за програмою НУШ;
 • за рахунок депутатського фонду здійснено заміну п’яти дерев’яних вікон на металопластикові на першому поверсі, металевих дверей на металопластикові у спортивному залі; 
 • придбано та встановлено 2 водонагрівача в санвузлах другого поверху;
 • придбано та встановлено в їдальні кран-водонагрівач;
 • здійснено капітальний ремонт рекреацій першого поверху;
 • вчителями 1-5 класів на уроках проводяться фізкультхвилинки, що дозволяє чергувати пасивну фазу уроку з активною;
 • з метою підвищення рухової активності учнів у цьому навчальному році організовано щотижневі рухливі танцювальні перерви для учнів гімназії;
 • організоване систематичне проведення санітарно-просвітницької роботи серед учнів на виховних годинах.

Таким чином педагогічний колектив докладає багато зусиль для збереження здоров’я учнів та профілактику захворюваності, але виявлені показники порушень у стані здоров’я учнів вимагають від нас не зупинятися на досягнутому і продовжувати роботу в цьому напрямку.

 

Охоплення учнів харчуванням

У минулому навчальному році організовано повноцінне, безпечне та якісне харчування дітей.

Проводився облік учнів, які отримували безкоштовне гаряче харчування, а також гаряче харчування за кошти батьків. Гарячим харчуванням в гімназії було охоплено 23 учні 1-4 класів; 29 учнів пільгових категорій. У групі продовженого дня за кошти батьків харчувалося 20 учнів, з 50% оплатою  — 4 учні безкоштовно – 3 учні. Із учнів 5-9 класів харчувалося 32 учнів. Таким чином, гарячим харчуванням у гімназії було охоплено 111 учнів, що складає  28,8%. 

Постійно опрацьовувалась та надавалась інформація щодо кількості дітей, які одержують харчування. Регулярно здійснювалося складання щоденного меню силами завідувача виробництвом, на підставі примірного двотижневого меню-розкладки та затверджувалося директором гімназії. Проводилася роз’яснювальна робота серед батьків щодо організації харчування в гімназії. Проінформовано всіх батьків про правила отримання безкоштовного харчування та вимоги до оформлення документів. Протягом року здійснено 4 перевірки роботи   їдальні гімназії силами педагогічного колективу та батьківської громадськості, про що складені відповідні акти. Суттєвих порушень в роботі їдальні не виявлено.

 

Соціальний захист учнів

У навчальному закладі знаходяться на обліку 116 учнів пільгового контингенту. Із них: 52 учні з багатодітних родин; 22 учні з  малозабезпечених родин; 10 учнів, позбавлених батьківського піклування, 4 учні з родин, які перебувають у складних життєвих обставинах, 8 учнів – інваліди дитинства, 6 учнів з родин  учасників АТО та ООС, 14 учнів з родин внутрішньо переміщених осіб.

У вересні  організовано та проведено чергові обстеження житлово-побутових умов родин учнів пільгових категорій, складені відповідні акти; оновлено банк даних на учнів, родини яких перебувають в складних життєвих обставинах. 

У гімназії протягом навчального року було організовано гаряче харчування для учнів пільгових категорій.

 

Підсумки методичної роботи з педагогічними працівниками

У 2021-2022 навчальному році методичну роботу з педагогічними кадрами було спрямовано на реалізацію основних положень законодавства України про освіту, Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, професійного стандарту вчителів, затвердженого наказом Мінекономіки від 23.12.2020 № 2736, державних і регіональних програм з урахуванням пріоритетних напрямів розвитку освітнього процесу в гімназії.

Основними завданнями методичної роботи в школі у 2021/2022 навчальному році були такі: 

 • методичний супровід реалізації змісту освіти відповідно до чинних Державних стандартів початкової та базової середньої освіти;
 • організаційно-методичний супровід педагогічної діяльності, спрямованої на оновлення, розвиток і модернізацію освітнього процесу у тому числі за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій та технологій дистанційного навчання;
 • забезпечення відповідності структури методичної роботи кількісному і якісному складу педагогічних кадрів;
 • вдосконалення форм та змісту методичної роботи для  розвитку професійної компетентності педагогів шляхом реалізації діяльнісного підходу; залучення вчителів до методичних навчань з активним використанням самостійних, дистанційних, віртуальних форм роботи; 
 • забезпечення відповідності змісту методичної роботи основним вимогам професійного стандарту вчителів;
 • розвиток системи громадського виховання учнів шляхом застосування методу проєктів у виховній роботі; 
 • методичний супровід діяльності педагогічних працівників щодо своєчасного виявлення, соціальної підтримки та створення умов для навчання і розвитку обдарованих і здібних учнів та виховання дітей, які потребують соціальної допомоги і реабілітації. 

У 2021-2022 навчальному році частково завершено роботу над методичною темою «Формування ціннісно-активного ставлення до навчання як один із чинників гуманітарної соціалізації учнів», спрямованою на  реалізацію одного із принципів НУШ – ціннісного підходу до освітнього процесу.  Неповною мірою реалізовані етап практичного впровадження (не проведено фестиваль учнівських проєктів через введення воєнного стану в країні) та підсумковий етап (не проведено повторне діагностування рівня розвитку логічного та критичного мислення учнів), що спричинено введенням воєнного стану в країні, пов’язаного з російською агресією проти України та повномасштабним вторгненням.

На реалізацію методичної теми було спрямовано низку методичних заходів, а саме: методичні наради «Ще раз про прийоми розвитку критичного мислення», «Як навчити дитину не списувати і думати своєю головою. Академічна доброчесність», «Працюємо над помилками мислення», на яких вивчалися конкретні питання, що дають змогу удосконалювати урок в аспекті активізації мисленнєвої діяльності школярів. Педагогічні читання за книгою М.Л. Пелагейченко «Урок твоєї мрії: плануємо, мотивуємо, проводимо» сприяли актуалізації та розширенню знань педагогів щодо практичних прийомів ефективної реалізації основних  етапів уроку. Практико-методичний семінар «Способи актуалізації опорних знань та життєвого досвіду на уроці» мав на меті, зокрема, підготувати педагогів до обговорення проблеми виконання домашнього завдання на педагогічній раді. Цей захід сприяв не тільки актуалізації теоретичних знань педагогів із зазначеного питання, а й розвитку навичок із вибору доцільних та оптимальних методів і прийомів реалізації відповідного етапу уроку. 

На педагогічній раді щодо роботи над методичною темою обговорювалося питання щодо визначення методичної теми. Зокрема, зазначено, що поточна методична тема не має логічного завершення, визначено об’єктивні (періодичний перехід окремих класів та усієї гімназії на дистанційний формат навчання через захворюваність на коронавірус, введення воєнного стану) чинники, які на це вплинули. Водночас впровадження нового Державного стандарту базової середньої освіти зумовлює зміну методичної теми у відповідному напрямі. Схвалено нову методичну тему «Оновлення змісту та форм організації освітнього процесу в рамках впровадження Державного стандарту базової середньої освіти» та перспективний план роботи над методичною темою. Зазначено, що фестиваль учнівських проєктів цілком відповідає цій темі та має бути проведений у наступному навчальному році.   

Окрім заходів у межах методичної теми, проводилися й інші, спрямовані на підвищення професійної компетентності учителів. Із запланованого циклу практико орієнтованих семінарів «Цифрові інструменти освіти» проведений тільки один, але його ефективність і корисність дуже висока, оскільки гімназія та окремі класи декілька разів протягом року переводилися на віддалене навчання і педагоги підвищили рівень компетентності щодо методики навчання в дистанційному форматі, що свідчить про грамотне управління освітнім процесом. 

Методичні наради «Чому діти погано навчаються. Компетентнісний підхід до організації освітнього процесу учнів початкового рівня», «Секрети підтримки дисципліни» сприяли підвищенню ефективності уроку, методичні наради «8 навичок спілкування, що мають бути притаманні учням», «Конфлікт у взаємодії учителя та учня. Як запобігти зриванню уроків учнями» спрямовані на реалізацію виховної задачі «Розвиток навичок спілкування, здатності бути прийнятим і зрозумілим у суспільстві».

Не проведений психологічний тренінг із запобігання професійному вигоранню педагогів не тільки через об’єктивні причини, а й у зв’язку з втратою актуальності. Водночас психологом школи підготовлено рекомендації для педагогічного колективу та учнів щодо способів та прийомів подолання стресу, які розміщено на сайті гімназії

Цього року завершено реалізацію виховних задач «Соціальні цінності та соціально значимі дії у шкільному освітньому середовищі», «Розвиток уміння ставити розумно значимі цілі та досягати їх». Підсумки цієї роботи розглянуто на педагогічній раді. Відзначено особливо успішні інтерактивні акції «Побажання до нового навчального року», «День добра», «Чисте місто». Загалом робота класних керівників із реалізації проблемної виховної  теми проведена на достатньому рівні. Педрадою схвалено нову виховну проблемну тему «Розвиток наскрізних умінь учнів як чинник реалізації компетентнісного підходу до виховного складника освітнього процесу в межах впровадження Державного стандарту базової середньої освіти» та перспективний план роботи над нею.

У поточному навчальному році методичну роботу було спрямовано, окрім іншого, на реалізацію діяльнісного підходу, залучення вчителів до методичних навчань з активним використанням самостійних, дистанційних, віртуальних форм роботи. Отже, окрім шкільної методичної роботи, підвищення рівня професійної компетентності вчителів протягом 2021/2022 навчального року здійснювалося через курси підвищення кваліфікації, тренінги при ЗОІППО, сертифіковані навчання, організовані ЗЦПРП, методичні навчання з активним використанням самостійних, дистанційних, віртуальних форм роботи, районні методичні центри. 

На предметних курсах підвищення кваліфікації при ЗОІППО згідно з планом навчалися  3 педагоги. Крім того, 11 вчителів навчалися на курсах підвищення кваліфікації з предметів, що викладають, при ЗНУ. З них 2 педагоги пройшли курси за двома напрямами (Бокша Л.О., Балаян Р.В.), 1 вчитель (Башкардіна О.П.) – з 3 предметів. Усі педагоги навчалися у дистанційній формі. 

У зв’язку зі змінами у підходах до організації підвищення кваліфікації вчителів підвищився рівень умінь педагогів планувати самоосвітню діяльність, вести її облік.  Більшість педагогів взяли участь у методичних навчаннях різних рівнів та напрямів (додаток 1).

У таблиці наведені дані за 2021 рік, вони свідчать про активну участь у заходах, які сприяють підвищенню ефективності їхньої педагогічної діяльності, про належний рівень мотивації до професійного навчання, прагнення вдосконалювати педагогічні вміння, що, своєю чергою, доводить розуміння основною частиною колективу сутності реформаційних процесів у галузі освіти та бажання відповідати сучасним векторам розвитку шкільної освіти, соціальному замовленню тощо. Зокрема, цьому сприяли цілеспрямована роз’яснювальна робота заступника директора Бокші Л.О. щодо необхідності безперервного навчання, робота адміністрації школи зі створення умов для участі вчителів у методичних заходах.

Як випливає з наведених відомостей, що підтверджені сертифікатами, у самоосвітньому процесі вчителів збільшилася питома вага віртуальних форм навчання (онлайн-курси, вебінари тощо). Можна відзначити найактивніших у підвищенні рівня професійної компетентності педагогів – Вавілову Т.Г., Балаян Р.В., Ільченко І.С., Колесник В.П., Цвєтова Д.С. Варто особливо відзначити активну самоосвітню діяльність малодосвідчених вчителів Ільченко І.С., Цвєтова Д.С. – це свідчить про відповідальне ставлення до власної професійної підготовки та прагнення до професійного зростання. 

Цього року участь учителів у професійних конкурсах, у тому числі  у конкурсі «Вчитель року», залишається на низькому рівні. Головний чинник – перевантаження педагогів, спричинене кадровими проблемами. Окрім того, це пояснюється тим, що:

 • більшість досвідчених учителів брали участь  у конкурсі «Вчитель року»;
 • інформація про номінації конкурсу не надходить завчасно, що зумовлює брак часу для підготовки;
 • низький рівень матеріально-технічного забезпечення навчально-виховного процесу в аспекті застосування ІКТ  апріорі знижує конкурентоздатність матеріалів, що можуть бути представлені на конкурсі.

Водночас є і суб’єктивні чинники – зокрема, небажання докладати додаткових інтелектуальних зусиль для підготовки до професійних конкурсів. Отже, в наступному навчальному році варто приділити увагу пошуку нових шляхів заохочення вчителів до участі у професійних конкурсах

Протягом року всі вчителі взяли участь у засіданнях РМЦ. Активність виявили вчителі Дєвочкіна С.В., Стойчева Я.І., Черченко О.М., Колесник В.П., Скоробагатько С.М. 

Структура методичної роботи була визначена на основі аналізу кількісного і якісного складу педагогічних кадрів. На засіданнях методичної ради розглядалися найважливіші питання змісту та форм організації, поточного аналізу та результатів методичної роботи.

У поточному році працювали два ШМО: вчителів початкових класів, класних керівників. Серед форм роботи ШМО найефективнішою визнано практико-методичний семінар. На засіданнях ШМО та ШМПМО розглядалися нормативні документи, програмно-методичне забезпечення, методичні рекомендації та актуальні питання викладання предметів. 

Найбільш корисними для підвищення рівня професійної компетентності педагогів серед питань, що були розглянуті на засіданнях ШМО, стали такі: 

 • практико-орієнтований захід «Навчальні ігри – провідні форми та методи виховання соціально активних учнів» (ШМО вчителів початкових класів);
 • практико-методичний семінар «Протидія та реагування на випадки насильства над дітьми  в умовах дистанційного навчання у період карантину, зумовленого Covid-19»  (ШМО класних керівників). Ефективність цього заходу підвищилася завдяки участі у ньому і вчителів-предметників, а також психолога школи Гудко О.І., яка підготувала дайджест, ознайомивши педагогів з дидактичними та методичними матеріалами, інтернет-ресурсами із цього питання для використання в роботі

У процесі аналізу роботи ШМО визначені проблеми:

 • несистематичне проведення тематичних тижнів, їх недостатній рівень; організаційний аспект  проведення «Ранкового кола» (ШМО вчителів початкових класів);
 • відсутність штатної одиниці заступника директора з виховної роботи, недостатня реалізація принципу партнерства у взаємодії педагогів та батьків учнів, низький рівень розвитку загальнонавчальних управлінських навичок у школярів (ШМО класних керівників);

Проблема щодо реалізації принципу партнерства у відносинах «педагоги – батьки учнів» актуалізувалася у зв’язку з частим переходом на дистанційний формат навчання та введенням воєнного стану. Один із шляхів її розв’язання – запровадження такої форми взаємодії, як «Педагогічний клуб для батьків», метою якого є підвищення педагогічної грамотності  батьків здобувачів освіти, допомога батькам з питань виховання дітей. 

Остання проблема залишається актуальною з минулого року, що, зокрема, зумовлено організацією навчання у дистанційному форматі. Отже, наступного навчального року слід приділити увагу розвитку в учнів навичок навчальної праці. 

Варто зазначити, що певні проблемні питання, визначені минулого року, вирішені, а саме: оцінювання навчальних досягнень і заповнення Свідоцтва досягнень учнів 4-х класів, заповнення вакансії 0,5 ставки педагога-організатора. Останнє позитивно  позначилося на реалізації діяльнісного підходу у вихованні: проведені інтерактивні акції. 

У 2021-2022 навчальному році 2 малодосвідченим вчителям (Логвінову А.Ю., вчителю фізкультури, та Бояр А.М.) надавалася методична допомога шляхом наставництва та під час ВШК членами адміністрації школи. 

Загалом про підвищення професіоналізму певних вчителів свідчать результати атестації педагогів: з 5 педагогічних працівників, що підлягали атестації, 2 (Бокша Л.О., Колесник В.П.) атестовано на відповідність раніше присвоєним кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «учитель-методист», 1 (Скоробагатько С.М.) атестовано на відповідність раніше присвоєним кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «старший учитель», 1 (Черченко О.М.) атестовано на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст першої категорії», 1 (Принцев В.В.) присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії».

У 2021-2022 н. р. усього у школі навчалося 398 учнів. Оцінюванню підлягало 237 учнів 4-9 класів.

На кінець навчального року високий рівень навчальних досягнень мають 10 учнів (4,2 %), що на 1,5 % менше, ніж минулого навчального року; з них відмінників – 3 (1,3 %), це на 0,8 % менше, ніж минулого навчального року. Достатній рівень навчальних досягнень мають 78 учнів – 32,9 %, що на 5 % менше, ніж минулого року. Загалом по школі якість знань становить 37,1 %, що на 6,5 % менше, ніж у минулому році. Зниження цього показника здебільшого пов’язано з організацією освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання. Низький рівень навчальних досягнень мають 22 учня, що становить 9,3 %, це менше за аналогічний показник минулого року на 3,7 %.  

У 2021-2022 навчальному році запроваджено сімейну форму навчання для 8 учнів. Результати навчальних досягнень усіх цих учнів залишилися на тому самому рівні, що й в умовах інституційної форми здобуття освіти, і відповідають їхнім навчальним здібностям. Водночас, оскільки більшість учнів, що навчалися за сімейною формою, мають низький та середній рівень навчальних досягнень, запровадження цієї форми здобуття освіти позитивно вплинуло на решту учнів класу, позбавивши прикладу низької мотивації до навчання та, відповідно, бездіяльності. Позитивним моментом був гнучкий підхід в організації цієї роботи: учні, які погіршили результати навчання за сімейною формою, повернулися до інституційної форми здобуття освіти. 

Загалом педагогічний колектив гімназії визнав, що методична робота у 2021-2022 навчальному році здійснювалася на достатньому рівні. 

 

З метою контролю за дотриманням вимог нормативних документів щодо атестації педагогічних працівників та визначення рівня якості проведення атестаційного періоду комісією в складі голови  Бояр К.С., директора гімназії, Бокші Л.О., заступника директора з НВР, Колесник В.П., голови ШМО класних керівників, у квітні 2022 року було проаналізовано хід атестаційного періоду та підведені підсумки атестації педагогічних працівників у 2021-2022 навчальному році. 

В організації та проведенні атестації педагогічних працівників атестаційна комісія керувалася наказами Міністерства освіти  і України від 06.10.2010 № 930 «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників України», від 20.12.2011 № 1473 «Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників», від 08.08.2013 № 1135 «Про затвердження змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників», листом Міністерства освіти  і України від 26.01.2011 № 1/9-44 «Про застосування деяких норм Типового положення про атестацію педагогічних працівників», наказом територіального відділу освіти Заводського району від 17.09.2021 № 108 р «Про атестацію педагогічних працівників закладів освіти Заводського району, ІРЦ по Заводському району та позашкільного навчального закладу «БДЮТ» Запорізької міської ради Запорізької області у 2021-2022 навчальному році».

Атестація проводилася згідно з перспективним планом атестації педагогічних працівників.

До складу атестаційної комісії (7 осіб) входили члени адміністрації школи, голова профкому, досвідчені вчителі з предметів, які викладають педагоги, головний спеціаліст ТВО Заводського району.

Комісією встановлено, що у 2021-2022 навчальному році з 8 педагогічних працівників атестовано 5, з яких 4 проходили чергову атестацію, 1 вчитель (Принцев В.В.) атестувався вперше. 1 педагог (Дуднік-Агабекова О.О., вчитель музики) звільнений у поточному навчальному році, 3 педагоги (Балаян Р.В., Вавілова Т.Г., Бокша Л.О.) відмовилися від атестації, яку бажали пройти вперше (Балаян Р.В., Бокша Л.О. – як педагог-організатор, Вавілова Т.Г. – як заступник директора). Крім того, Вавілова Т.Г. відмовилася від позачергової атестації як вчитель початкових класів. Усі педагоги своєчасно пройшли курсову перепідготовку, обсяг якої перевищує 150 годин.

Під час атестації використовувалися такі форми вивчення професійної діяльності вчителів: відвідування системи уроків, співбесіди з педагогами, творчі звіти у вигляді коментованої візитної картки. Членами атестаційної комісії були відвідані уроки вчителів:

 

П.І.П. вчителя Клас  Кількість відвіданих уроків Хто відвідував уроки
Бокша Л.О. 9-А 4 Бояр К.С.
Колесник В.П. 6-А, 8-Б, 9-Б 7 (у тому числі 2 – онлайн урока у синхронному режимі) Бокша Л.О. 
Скоробагатько С.М. 5-А, 7-А, 9-А 7 (у тому числі 2 – онлайн урока у синхронному режимі)  Бокша Л.О.
Принцев В.В. 7-б, 6-А, 9-А 8 (у тому числі 2 – онлайн урока у синхронному режимі) Вавілова Т.Г.
Черченко О.М. 6-Б 5 Бокша Л.О.

 

Незначна кількість відвіданих уроків зумовлена періодами організації освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання загалом у всій гімназії та тимчасовим переведенням окремих класів на таке навчання у зв’язку з перевищенням порогу захворюваності на ГРВІ та випадками захворювання на COVID-19, а також введенням воєнного стану на території України.  

У процесі атестації було враховано результативність роботи педагогів. 

Членом атестаційної комісії Бокшою Л.О. шляхом анкетування було вивчено думку здобувачів освіти щодо оцінки діяльності педагогів, які атестувалися, та самооцінку педагогічної діяльності відповідних вчителів. Загалом тенденції оцінювання складників педагогічної діяльності учнями та педагогами збігаються та відповідають рівню кваліфікаційних категорій, на які претендували вчителі. 

Крім того, враховано роботу педагогів з підвищення рівня професійної компетентності (участь у методичних сертифікованих навчаннях, професійних конкурсах, методичних заходах району та міста).

Кількісний аспект підсумків атестації педагогічних працівників представлено в таблицях:

 

Загальна кількість

фактично

працюючих

педагогічних 

працівників

школи

Кількість педагогічних працівників, яких атестовано у 2021-2022 н. р. присвоєно/відповідність кваліфікаційній категорії
всього вчителів вихователів психологів керівників гуртків методистів спеціаліст спеціаліст 

ІІ категорії

спеціаліст 

 І категорії

спеціаліст вищої категорії
26 5 5 0/0 1/0 0/1 0/3

 

встановлено тарифні розряди присвоєно /відповідність 

педагогічні звання

перенесено атестацію атестовано за умови
11  тарифний розряд 12 тарифний розряд 13  тарифний розряд 14 тарифний розряд «учитель-методист» «вихователь-методист» «педагог-організатор-методист» «практичний психолог-методист» «керівник гуртка-методист» «старший учитель» «старший вихователь»
0 1 1 3 0/2 0/1 0 0

   

Загалом план атестаційного періоду виконано.

Робота з батьківською громадськістю

Громадське самоврядування в закладі освіти — це право учасників освітнього процесу безпосередньо та/або через органи громадського самоврядування брати участь у вирішенні питань організації та забезпечення освітнього процесу в закладі освіти, захисту своїх прав та інтересів, організації дозвілля та оздоровлення, брати участь у громадському нагляді (контролі) та в управлінні закладом освіти у межах повноважень, визначених законодавчими документами  та установчими документами гімназії.

У минулому навчальному році робота з батьківською громадськістю здійснювалась через класні батьківські збори, класні батьківські активи, через спілкування з окремими представниками батьківської громадськості. 

Вищим колегіальним органом громадського самоврядування гімназії є загальна конференція колективу, яка скликається не менше одного разу на рік та формується з уповноважених представників усіх учасників освітнього процесу.

Активна участь батьківської та учнівської громадськості в управлінні діяльністю закладом сприяє демократизації шкільного життя, формуванню позитивного іміджу гімназії в районі. 

Згідно з моїми посадовими обов’язками, я, як директор гімназії, розпоряджаюся майном закладу, коштами, складаю кошторис, організовую його виконання, сприяю зміцненню навчальної бази гімназії. 

 

Протягом минулого навчального року силами класних батьківських активів у всіх класних кімнатах гімназії було здійснено поточні ремонти. Батьки 7-А класу (класний керівник Скоробагатько С.М.), 8-Б класу (класний керівник Стойчева Я.І.) придбали для кабінету та встановили нові жалюзі на вікна.

Як директор гімназії  висловлюю щиру  подяку всім класним керівникам та батькам за організацію цієї роботи. 

Проте батьківських коштів, на жаль, вистачає на найнеобхідніше. Переді мною, як директором навчального закладу постала задача – знайти додаткові джерела фінансування. На моє прохання депутат міської ради Грицай К.Ю. виділила зі свого депутатського фонду 43 000 грн., за які було придбано комп’ютер для ведення адміністративної роботи та замінено три дерев’яних вікна на металопластикові у рекреації першого поверху. Також  в цьому році матеріальну допомогу гімназії надали депутати міськради: Полухін В.Ф. – 40 000 грн. на заміну дверей у рекреаціях першого поверху та спортивного залу, 15 000 грн. – на придбання акустичних колонок для актового залу; Лобас О.А. – 20 000 грн. на заміну дерев’яних вікон на металопластикові на першому поверсі та 17 000 грн. на придбання дерев та встановлення монумента загиблим воїнам за незалежність України на алеї слави на території гімназії, Бочарнікова І. С. – надала для гімназії набір медикаментів та ліків на суму 3000 грн.

 

Протягом 2021-2022 навчального року (станом на 01.06.2022) до мене, як директора гімназії, було 142 звернення  громадян з питань: 

 1. Рух учнів із гімназії та в  гімназію – 70 звернень 

(зарахування до гімназії – 44 звернення, відрахування – 25 звернень, внутрішньошкільний  перевід учнів – 1 звернення);

 1. Дозвіл на невідвідування учнями занять в гімназії в зв’язку з оздоровленням та за сімейними обставинами – 16 звернень;
 2. Про організацію індивідуального навчання – 1 звернення;
 3. Надання безкоштовного харчування дітям пільгових категорій – 45 звернень (надано безкоштовне харчування 71 учню з 45 родин);
 4. Про надання єдиних проїзних квитків дітям, позбавленим батьківського піклування – 1 звернення (надано 2 учням з 1 родини);
 5. Про надання путівок на оздоровлення влітку 2021 року – 1 звернення (надано путівки на оздоровлення 2 учням з однієї родини); 
 6. Організація навчання за сімейною формою здобуття освіти – 7 звернень (для 8 учнів з семи родин);
 7. Організація навчання (екстернат) – 1 звернення.

Всі питання, з якими зверталися громадяни, були вирішені позитивно.

 

Підводячи підсумки, хочу подякувати всім вчителям, батькам, учням за співпрацю, за розуміння проблем, які стоять переді мною як адміністратором, за підтримку.

 

Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *