Інструкція для вчителів, учнів 1-11 класів та їхніх батьків щодо організації очного освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання на період карантину, під час дії правового режиму воєнного стану та надзвичайних ситуацій

1. Очний освітній процес з використанням технологій дистанційного навчання здійснюється у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 641, від 09.12.2020 № 1236, Положення про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом МОН України від 08.09.2020 № 1115, листа МОН України від 02.11.2020 № 1/9-609 «Щодо організації дистанційного навчання», листа МОН України від 19.08.2022 № 1/9530-22 “Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу та викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2022-2023 навчальному році” та методичних рекомендацій “Організація дистанційного навчання в школі” (схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах, лист МОН України № 22.1/12-Г-372 від 18.06.2020) та на виконання рішення педагогічної ради гімназії від 25.08.2022 протокол № 20.

2. Заняття проводяться за затвердженим розкладом уроків у онлайн форматі в поєднанні  синхронного (Zoom, GoogleMeet) та асинхронного (на платформі Classroom) режимах. Посилання на онлайн-урок публікуються в електронному журналі “Нові Знання” у розділі “Домашнє завдання” та на платформі Classroom.

3. Відповідно до рішення педагогічної ради від 18.11.2022 року №  22

Визначити наступну тривалість проведення занять у синхронному режимі:

—        1-2 класів – 4-5 навчальних занять по 15 хвилин; 

—   3-4 класів – 5 навчальних занять по 20 хвилин;

—   5-6 класів – 6 навчальних занять по 20 хвилин або 7 – по 15 хвилин;

—   7-9 класів – 7 навчальних занять по 20 хвилин; 

—   10-11 класів – 7-8 навчальних занять по 25 хвилин.

 

4. У разі надходження сигналу «Увага всім! Повітряна тривога» припинити урок чи навчальне заняття і нагадати дітям про необхідність переходу до безпечного місця. Після закінчення сигналу повітряної небезпеки, уроки чи навчальні заняття продовжуються за розкладом.

 Для батьків та учнів:

5. Батьки зобов’язані забезпечити технічні можливості для участі учнів у освітньому процесі з використанням технологій дистанційного навчання та організаційно сприяти навчанню своїх дітей. У разі повної або тимчасової неможливості забезпечення навчання дітей з технічних чи інших поважних причин батьки негайно повідомляють про це класного керівника.

6. У разі відсутності учнів, які не досягли повноліття, на навчальних заняттях (синхронному та/або асинхронному режимі)  протягом 10 робочих днів підряд з невідомих або без поважних причин класний керівник невідкладно готує необхідні документи та надає відповідному територіальному органу Національної поліції та Службі  у справах дітей дані таких учнів (Згідно з другим абзацом п. 13 розділу І Положення про дистанційне навчання).

7. Під час проведення  уроків у формі відео-конференції учень та вчитель дотримуються офіційно-ділового стилю;  учень обов’язково виходить на зв’язок з відео-зображенням. За відсутності веб-камери батьки попереджають про це класного керівника завчасно.

8. Класна чи домашня роботи виконуються учнями та надсилаються на перевірку вчителеві до Classroom. Якщо учень/учениця не надіслали  роботу до вказаного терміну, вчитель виставляє оцінку «Н/О», яка означає невиконання дитиною завдання. 

9. Учням, які були присутні на уроці та не прикріпили виконану роботу до означеного терміну, вчитель виставляє оцінку «1», яка означає невиконання дитиною завдання на уроці. Оцінка може бути виправлена вчителем у разі виконання роботи учнем та надання на перевірку впродовж тижня.

10. Вчитель має право обмежити час визначений для виконання контрольної роботи або контрольного тесту.

11. Під час виникнення проблемних моментів (відключена електроенергія, не працює інтернет та ін.) батьки та учні можуть безпосередньо звертатися до учителя-предметника (зв’язок через платформу Classroom, Viber, Telegram (за наявністю) або до класного керівника. 

Для вчителів та класних керівників:

12. Класний керівник щоденно веде облік відвідування учнів в журналі та ставить на сторінці відповідні позначки: «ХВ» (хворіє) або “П/П” (поважна причина, за повідомленням батьків), “Н” (відсутність без причини). 

13. Матеріали для проведення уроків в асинхронному режимі вчитель викладає на Classroom до 20:00 напередодні проведення уроку, матеріали контрольної роботи та посилання на тест вчитель надсилає учням у день проведення з обмеженням часу виконання.

14. Всі навчальні заняття, опубліковані в Classroom,  повинні містити детальне, чітке пояснення послідовності виконання чи опорний конспект до уроку (інструкцію). 

15. Домашнє завдання пояснюється та задається на початку урокуобсяг домашнього завдання відповідає Санітарному регламенту для закладів загальної середньої освіти.

16. Завдання, надіслані учнями, перевіряються вчителем своєчасно згідно з нормативними вимогами, критеріями оцінювання та академічною доброчесністю.

Світлана Солодка

Вчитель початкових класів

Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *